Openingstijden

Maandag uur
Dinsdag uur
Woensdag uur
Donderdag uur
Vrijdag uur
Zondag uur
Let op Op feestdagen zijn we gesloten.
  1. Disclaimer

Disclaimer

We doen ons best om alle informatie op Vakanties.nl zo goed en up-to-date mogelijk te houden. Daar besteden we veel tijd en zorg aan. Toch gebeurt het dat weleens er een eventuele tik- of drukfout voorkomt. Vakanties.nl kan daar niet aansprakelijk voor worden gehouden. In deze disclaimer leggen we je graag uit wat we hier precies mee bedoelen.

 

Meer: Reisvoorwaarden | Cookies & Privacy | Veelgestelde vragen

 

Algemene voorwaarden

Op onze vakanties zijn onze algemene voorwaarden en de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing. 

 

Onjuistheden

Het kan voorkomen dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Voor kennelijke fouten en type- of invoerfouten kan Vakanties.nl nooit aansprakelijk gesteld worden. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. 

 

Voorbehoud

Vakanties.nl behoudt zich het recht voor om zonder toestemming van de bezoeker prijzen en arrangementen te wijzigen, alsmede wijzigingen aan te brengen in de website indien de situatie daarom vraagt. Alle vlucht- en reisinformatie zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

 

Herroeping aanbod

Ons aanbod is vrijblijvend en kan zo nodig ook nog na aanvaarding door de reiziger van het aanbod en eventuele bevestiging worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Indien dit een zon-/feestdag betreft, wordt de termijn verruimd naar de eerstvolgende werkdag. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

 

Verwijzingen

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van www.vakanties.nl zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Vakanties.nl is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Vakanties.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. Vakanties.nl is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

 

Elektronische communicatie en bewijs

De administratie van Vakanties.nl geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de hoofdboeker in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

 

Publicatie

De op de site van Vakanties.nl getoonde foto's zijn ter beschikking gesteld door de touroperators en accommodaties. De bij de accommodaties getoonde foto's dienen uitsluitend om een idee te geven. Omdat niet ieder appartement of hotelkamer gelijk is, kan het voorkomen dat de ter plaatse verkregen accommodatie afwijkt van de foto. Voor kennelijke zetfouten kan Vakanties.nl niet aansprakelijk worden gesteld. Eventuele fouten in een brochure, advertentie of enige andere publicatie zullen op de website van Vakanties.nl hersteld worden, zodat u altijd de meest actuele informatie kunt terugvinden.

 

Copyright

Niets van de Vakanties.nl mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vakanties.nl

 

Organisatie

Vakanties.nl B.V.
www.vakanties.nl
e: info@vakanties.nl
t: 088-7771700
KVK  69164967

Copyright GIATA 2015-2018, client ref. 126659     03:23:11 | 0,07 | Vakanties | NMT-WEB-121 TourWeb © NetMatch
nm-pixel